دانلود آهنگ ه من بگو میمونی ترانمو میخونی نگو که دوست نداری اسمه منو بیاری به من بگو که آشتی عشق روبرام تو کاشتی نگو که قهری با من سایه منم تو روشن باسه نگاه خستم یه قدری مهربون باش بزار سیاهی بره آبی آسمون باش برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزه فردا نکن من دیگه تاب ندارم آهنگ ………………………….. به من نگو که شاید پربکشی به غربت بدون که قلبه خستم بد جوری کرده عادت به من بگو که باید عاشقه هم بمونیم لحضه سبزه عشق رو تو چشمه هم بخونیم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم آهنگ ………………………… به من بگو میمونی ترانمو میخونی نگو که دوست نداری اسمه منو بیاری به من بگو که آشتی عشق رو برام تو کاشتی نگو که قهری با من سایه منم تو روشن باسه نگاه خستم یه قدری مهربون باش بزار سیاهی بره آبی آسمون باش برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم فرستنده نیما علامه

با ما باشید با ❤ دانلود اهنگ با ه من بگو میمونی ترانمو میخونی نگو که دوست نداری اسمه منو بیاری به من بگو که آشتی عشق روبرام تو کاشتی نگو که قهری با من سایه منم تو روشن باسه نگاه خستم یه قدری مهربون باش بزار سیاهی بره آبی آسمون باش برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزه فردا نکن من دیگه تاب ندارم آهنگ ………………………….. به من نگو که شاید پربکشی به غربت بدون که قلبه خستم بد جوری کرده عادت به من بگو که باید عاشقه هم بمونیم لحضه سبزه عشق رو تو چشمه هم بخونیم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم آهنگ ………………………… به من بگو میمونی ترانمو میخونی نگو که دوست نداری اسمه منو بیاری به من بگو که آشتی عشق رو برام تو کاشتی نگو که قهری با من سایه منم تو روشن باسه نگاه خستم یه قدری مهربون باش بزار سیاهی بره آبی آسمون باش برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم فرستنده راز عاشقانه ای دارم با صدای نیما علامه به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : NYMA ALAMH | H MN BGV MYMVNY TRANMV MYKHVNY NGV KH DVST NDARY ASMH MNV BYARY BH MN BGV KH ASHTY ASHGH RVBRAM TV KASHTY NGV KH GHHRY BA MN SAYH MNM TV RVSHN BASH NGAH KHSTM YH GHDRY MHRBVN BASH BZAR SYAHY BRH ABY ASMVN BASH BRAY BA TV BVDN YH LHZH KHVAB NDARM AMRVZH FRDA NKN MN DYGH TAB NDARM AHNG ………………………….. BH MN NGV KH SHAYD PRBKSHY BH GHRBT BDVN KH GHLBH KHSTM BD JVRY KRDH AADT BH MN BGV KH BAYD AASHGHH HM BMVNYM LHZH SBZH ASHGH RV TV CHSHMH HM BKHVNYM BRAY BA TV BVDN YH LHZH KHVAB NDARM AMRVZV FRDA NKN MN DYGH TAB NDARM BRAY BA TV BVDN YH LHZH KHVAB NDARM AMRVZV FRDA NKN MN DYGH TAB NDARM AHNG ………………………… BH MN BGV MYMVNY TRANMV MYKHVNY NGV KH DVST NDARY ASMH MNV BYARY BH MN BGV KH ASHTY ASHGH RV BRAM TV KASHTY NGV KH GHHRY BA MN SAYH MNM TV RVSHN BASH NGAH KHSTM YH GHDRY MHRBVN BASH BZAR SYAHY BRH ABY ASMVN BASH BRAY BA TV BVDN YH LHZH KHVAB NDARM AMRVZV FRDA NKN MN DYGH TAB NDARM BRAY BA TV BVDN YH LHZH KHVAB NDARM AMRVZV FRDA NKN MN DYGH TAB NDARM FRSTNDH With Text And 2 Quality 320 And 128 On TisMusic.ir

ه من بگو میمونی ترانمو میخونی نگو که دوست نداری اسمه منو بیاری به من بگو که آشتی عشق روبرام تو کاشتی نگو که قهری با من سایه منم تو روشن باسه نگاه خستم یه قدری مهربون باش بزار سیاهی بره آبی آسمون باش برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزه فردا نکن من دیگه تاب ندارم آهنگ ………………………….. به من نگو که شاید پربکشی به غربت بدون که قلبه خستم بد جوری کرده عادت به من بگو که باید عاشقه هم بمونیم لحضه سبزه عشق رو تو چشمه هم بخونیم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم آهنگ ………………………… به من بگو میمونی ترانمو میخونی نگو که دوست نداری اسمه منو بیاری به من بگو که آشتی عشق رو برام تو کاشتی نگو که قهری با من سایه منم تو روشن باسه نگاه خستم یه قدری مهربون باش بزار سیاهی بره آبی آسمون باش برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم فرستنده 🎤❤

🎤❤

دانلود آهنگ ه من بگو میمونی ترانمو میخونی نگو که دوست نداری اسمه منو بیاری به من بگو که آشتی عشق روبرام تو کاشتی نگو که قهری با من سایه منم تو روشن باسه نگاه خستم یه قدری مهربون باش بزار سیاهی بره آبی آسمون باش برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزه فردا نکن من دیگه تاب ندارم آهنگ ………………………….. به من نگو که شاید پربکشی به غربت بدون که قلبه خستم بد جوری کرده عادت به من بگو که باید عاشقه هم بمونیم لحضه سبزه عشق رو تو چشمه هم بخونیم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم آهنگ ………………………… به من بگو میمونی ترانمو میخونی نگو که دوست نداری اسمه منو بیاری به من بگو که آشتی عشق رو برام تو کاشتی نگو که قهری با من سایه منم تو روشن باسه نگاه خستم یه قدری مهربون باش بزار سیاهی بره آبی آسمون باش برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم برای با تو بودن یه لحضه خواب ندارم امروزو فردا نکن من دیگه تاب ندارم فرستنده نیما علامه